Poľovnícke združenie Paparin

IČO:

37900650

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Paparin

Dátum vzniku:

23.12.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vaňovská 18, Turany, 03853

Okres:

SK0316 - Okres Martin

Obec:

SK0316512681 - Turany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený