Poľovnícke združenie Magura

IČO:

31927645

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Magura

Dátum vzniku:

14.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Párnica, 02601

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509973 - Párnica

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený