Poľovnícke združenie LÍŠKA

IČO:

42360005

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie LÍŠKA

Dátum vzniku:

30.11.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vinné 66, Vinné, 07231

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427523259 - Vinné

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený