Poľovnícke združenie Kohút Revúca

IČO:

37823485

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Kohút Revúca

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Revúčka 180, Revúca, 05001

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328526142 - Revúca

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený