Poľovnícke združenie JAVOROVÁ

IČO:

37909363

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVOROVÁ

Dátum vzniku:

27.05.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravský Podzámok 115, Oravský Podzámok, 02741

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509957 - Oravský Podzámok

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený