Poľovnícke združenie JAVOR Štefanov

IČO:

31937900

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie JAVOR Štefanov

Dátum vzniku:

01.01.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plátenícka 90, Štefanov nad Oravou, 02744

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A510084 - Štefanov nad Oravou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený