Poľovnícke združenie Háj

IČO:

42099021

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Háj

Dátum vzniku:

31.12.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žilinská 1, Košice - mestská časť Západ, 04011

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423598224 - Košice - mestská časť Západ

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený