Poľovnícke združenie Giraš

Poľovnícke združenie Giraš

IČO:

42446431

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Giraš

Dátum vzniku:

22.06.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

SNP 243/8, Šarišské Michaľany, 08222

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418525235 - Šarišské Michaľany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený