Poľovnícke združenie Franková vo Veľkej Frankovej

IČO:

35513853

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Franková vo Veľkej Frankovej

Dátum vzniku:

18.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľká Franková, Veľká Franková, 05978

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523992 - Veľká Franková

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený