Poľovnícke združenie Dobrá voda

IČO:

37945009

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BANČÍK

Dátum vzniku:

03.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kapacká 177/41, Ľubotín, 06541

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526878 - Ľubotín

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený