Poľovnícke združenie Divá hus Pavlovce nad Uhom

IČO:

30688493

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Divá hus Pavlovce nad Uhom

Dátum vzniku:

01.03.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pavlovce nad Uhom 417, Pavlovce nad Uhom, 07214

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522872 - Pavlovce nad Uhom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený