Poľovnícke združenie DIANA Lúčka

IČO:

31953123

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie DIANA Lúčka

Dátum vzniku:

10.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lúčka 50, Lúčka, 04942

Okres:

SK0428 - Okres Rožňava

Obec:

SK0428525936 - Lúčka

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený