POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE CALIBRA -Kráľka

IČO:

36102202

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE CALIBRA -Kráľka

Dátum vzniku:

23.02.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hliník 1903/20, Šaľa, 92705

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504025 - Šaľa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený