POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE BUČINA KRÁSNO

IČO:

42144191

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE BUČINA KRÁSNO

Dátum vzniku:

12.06.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Turčianky 74, Turčianky, 95844

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225556271 - Turčianky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený