Poľovnícke združenie 29.august Košické Olšany

IČO:

35511401

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie 29.august Košické Olšany

Dátum vzniku:

15.02.1972

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bohdanovce 216, Bohdanovce, 04416

Okres:

SK0426 - Okres Košice - okolie

Obec:

SK0426521205 - Bohdanovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený