Poľovnícke združenie

IČO:

35602856

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

25.10.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Plavé Vozokany, 93569

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502651 - Plavé Vozokany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený