Poľovnícka spoločnosť RRR

Poľovnícka spoločnosť RRR

IČO:

37926705

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť RRR

Dátum vzniku:

26.06.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krížna 47, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81107

Okres:

SK0101 - Okres Bratislava I

Obec:

SK0101528595 - Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený