Poľovnícka spoločnosť PROGRES

Poľovnícka spoločnosť PROGRES

IČO:

42238951

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť PROGRES

Dátum vzniku:

27.11.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Lesnícka 1776, Snina, 06901

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520802 - Snina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený