Poľovnícka spoločnosť POVAŽIE - POVAŽANY

Poľovnícka spoločnosť POVAŽIE - POVAŽANY

IČO:

37921266

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť POVAŽIE - POVAŽANY

Dátum vzniku:

23.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Považany 368, Považany, 91626

Okres:

SK0224 - Okres Nové Mesto nad Váhom

Obec:

SK0224506443 - Považany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený