Poľovnícka spoločnosť LAZEC

Poľovnícka spoločnosť LAZEC

IČO:

37998692

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť LAZEC

Dátum vzniku:

28.07.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prestavlky 101, Prestavlky, 96605

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517186 - Prestavlky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený