Poľovnícka spoločnosť Karpatius

Poľovnícka spoločnosť Karpatius

IČO:

42294142

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Karpatius

Dátum vzniku:

22.07.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Petroveská 1402/23, Gbely, 90845

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504351 - Gbely

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený