Poľovnícka spoločnosť JAP

Poľovnícka spoločnosť JAP

IČO:

42127092

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť JAP

Dátum vzniku:

14.09.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tranovského 57, Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84102

Okres:

SK0104 - Okres Bratislava IV

Obec:

SK0104529389 - Bratislava - mestská časť Dúbravka

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený