Poľovnícka spoločnosť GOLDEN PÁV Pavlovce nad Uhom

Poľovnícka spoločnosť GOLDEN PÁV Pavlovce nad Uhom

IČO:

42324874

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť GOLDEN PÁV Pavlovce nad Uhom

Dátum vzniku:

15.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná 357/16, Pavlovce nad Uhom, 07214

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522872 - Pavlovce nad Uhom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený