Poľovnícka spoločnosť BUKOVEC

Poľovnícka spoločnosť BUKOVEC

IČO:

37936492

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť BUKOVEC

Dátum vzniku:

22.09.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ulič 2, Ulič, 06767

Okres:

SK0419 - Okres Snina

Obec:

SK0419520934 - Ulič

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený