Poľovnícka spoločnosť Bacúch

Poľovnícka spoločnosť Bacúch

IČO:

37895729

Obchodné meno:

Poľovnícka spoločnosť Bacúch

Dátum vzniku:

26.03.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nálepkova 1190/7, Brezno, 97701

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508497 - Brezno

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený