Poľovnícka organizácia Matracs

Poľovnícka organizácia Matracs

IČO:

42309531

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Matracs

Dátum vzniku:

30.09.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gemerský Jablonec 207, Gemerský Jablonec, 98035

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514781 - Gemerský Jablonec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený