Poľovnícka organizácia - JASTRAB

Poľovnícka organizácia - JASTRAB

IČO:

42406391

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia - JASTRAB

Dátum vzniku:

23.01.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cintorínska 106, Veľké Ozorovce, 07801

Okres:

SK042B - Okres Trebišov

Obec:

SK042B543861 - Veľké Ozorovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený