Poľovnícka organizácia Dva potoky

Poľovnícka organizácia Dva potoky

IČO:

42331218

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia Dva potoky

Dátum vzniku:

14.10.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Na Kope 709/45, Košice - mestská časť Myslava, 04016

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423598216 - Košice - mestská časť Myslava

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený