Poľovnícka organizácia - BORSNINA

Poľovnícka organizácia - BORSNINA

IČO:

48412007

Obchodné meno:

Poľovnícka organizácia - BORSNINA

Dátum vzniku:

07.09.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pružina 292, Pružina, 01822

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513601 - Pružina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený