Podjastrabské poľovnícke združenie

IČO:

42021464

Obchodné meno:

Podjastrabské poľovnícke združenie

Dátum vzniku:

15.01.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Skalská Nová Ves 203, Skalka nad Váhom, 91331

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229546682 - Skalka nad Váhom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený