Prišla k nám arktická zima. Poľovníci musia pomôcť zveri prikrmovaním

Na väčšine územia Slovenska vyhlásili Okresné úrady obdobie núdze. V tomto období sú poľovníci a užívatelia poľovných revírov podľa zákona, povinní starať sa o zver a prikrmovať ju. Najvhodnejším a v súčasnej nepriaznivej situácii s africkým morom ošípaných je jediné povolené pre raticovú zver objemové alebo dužinaté krmivo. Pod pojmom objemové rozumieme seno, ktoré si poväčšine chystajú v letných obdobiach sami poľovníci. Lúky pokosia, seno usušia a naplnia nimi senníky. Pri dlhšie trvajúcich zimách i snehovej prikrývke si musia zabezpečiť krmivo z vlastných zdrojov a to najmä od poľnohospodárov v podobe balíkov sena, ktorými opäť doplnia prázdne senníky.

Dôležité je správne prikrmovanie
V oblastiach s výskytom malej zveri, napríklad zajaca či bažanta, je povolené prikrmovať i jadrovým krmivom, teda zrnom, ktoré sú umiestňované do rôznych kŕmnych zariadení, ale tak, aby k nim mala zver ľahký prístup. Bez správneho prikrmovania zveri vznikajú omnoho väčšie škody na lesných či ovocných porastoch. Ohryzom trpia hlavne na mäkké dreviny ako jaseň, javor, smrek či jedľa. Podľa zákona tiež nesmie byť krmivo znehodnotené, nakoľko by zveri spôsobovalo zdravotné problémy.

Vnadenie neznamená prikrmovanie
Verejnosť má v súčasnosti problém rozoznať vnadenie diviačej zveri a prikrmovanie zveri. Vnadenie diviačej zveri, paradoxne pred posedmi, je dovolené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a je v tomto období nutné a jediné, pretože spoločné poľovačky nemôžeme organizovať. I keď sa zdá mnohým laikom lov diviačej zveri na takomto vnadisku nehumánny, je zákonom dovolený a najefektívnejší.

 

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/tlacove-spravy/2231-prisla-k-nam-arkticka-zima-polovnici-musia-pomoct-zveri-prikrmovanim.html