Lov kormorána

Ministerstvo životného prostredia povolilo odstrel a plašenie kormorána veľkého. Po takmer troch rokoch zmenili názor na tohto živočícha spôsobujúceho obrovské škody na autochtónnej ichtyofaune. Výnimka bola udelená pre Slovenský rybársky zväz a spoločne dohadujeme kroky pre uľahčenie všetkých byrokratických krokov, ktoré je potrebné splniť.
AKÉ sú podmienky, ktoré je nutné splniť pred odstrelom?
KDE je udelená výnimka na plašenie kormorána?
KDE je udelená výnimka na odstrel kormorána?
KDE nie je možné plašiť ani loviť kormorána? 

Všetky tieto informácie nájdete po kliknutí tu.

Zdroj: https://polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/medialne-vystupy-spk/polovnicky-infoservis/2532-lov-kormorana.html