AMO sa rozširuje

AMO without borders sk Africký mor ošípaných sa rozšíril o ďalšie prípady u diviakčej zveri ale aj u domácich ošípaných. K dnešnému dňu je evidovaných 23 laboratórne potvrdených prípadov, všetky na území okresu Trebišov, 12 prípadov u diviaka a 11 prípadov v chove domácich ošípaných. Vyšetrenia ďalších diviakov, ako aj domácich ošípaných, v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene, naďalej prebiehajú.

Od 21. augusta 2019 posiela Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komoru a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR na pomoc poľovníkom chladiace boxy, na uloženie ulovenej diviačej zveri,  v súvislosti s plnením nariadenia intenzívneho lovu diviačej zveri. V pondelok 2.septembra 2019 boli v okrese Trebišov odovzdané chladiarenské zariadenia všetkým 41 užívateľom poľovných revírov. Úvodom tohto týždňa začala aj distribúcia chladiarenských zariadení do okresu Sobrance a Michalovce.

  • 12 nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019
  • 10-11 nález - PS Ticce Zatín, KU Zatín, 2 náíjhdené uhynuté diviaky, 2 x samec, dátum konfirmácie: 30.8.2019
  • 9. nález - PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica . dátum konfirmácie: 30.8.2019
  • 6-8 nález - PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie – 2 nájdené uhynuté diviaky, dátum konfirmácie: 26.8.2019
  • 5 pozitívny nález - nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak , dátum konfirmácie: 20.8.2019