Poľovnícke skúšky

Vzor prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva

SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.pdf) Vzor_prihlášky Vzor prihlášky k vykonaniu poľovníckych skúšok
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Vzor_prihlášky Vzor prihlášky k vykonaniu poľovníckych skúšok

 

Pre kandidátov na skúšku z poľovníctva

SPK

Žiadame kandidátov na skúšku z poľovníctva, aby si opravili a aktualizovali svoje údaje v profile systému e-ducation.com. Všetky údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo OP,... ) je povinné vyplniť pravdivo, aby sme predišli zbytočnému riešeniu problémov pri skúške, vydávaní vysvedčení a poľovného lístka.

 

 

Metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

SPK

Nový metodický pokyn (MP) SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok účinný od 1.10.2016.

Staršie verzie tiež v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Metodický_pokyn k skúškam Metodický pokyn
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Metodický pokyn pre skúšky - prijaté zmeny Metodický pokyn pre skúšky platný od 1.1.2014
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Metodický pokyn pre skúšky - prijaté zmeny 2 Metodický pokyn pre skúšky platný od 1.7.2015
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Aktuálny - doplnený metodický pokyn - platný od 6.11.2015

Metodický pokyn pre skúšky platný od 6.11.2015

Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Aktuálny - doplnený metodický pokyn - platný od 1.10.2016

Metodický pokyn pre skúšky platný od 1.10.2016

Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Aktuálny - doplnený metodický pokyn - platný od 1.7.2018

Metodický pokyn pre skúšky platný od 1.7.2018

Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Aktuálny - doplnený metodický pokyn - platný od 1.5.2019

Metodický pokyn pre skúšky z poľovníctva 1.5.2019

 
 
 

Poľovnícke skúsky cez internet

SPK

Na základe uznesenia prezídia SPK č. 94/2016 s platnosťou od 1.10.2016 sa vzdelávací a testovací portál "MY education"  http://www.e-ducation.com/my/login/mylogin.php bude nachádzať na novej webstránke www.polovnickeskusky.sk, kde sa kandidáti a skúšobní komisári môžu prihlásiť obvyklým spôsobom ako na doterajšom portáli.

Návody na obsluhu vzdelávacieho a testovacieho portálu a tiež návody na spustenie skúšok pre skúšobných komisárov sú uvedené v priložených prílohách.

 

 

Prílohy:

Návod pre OPK
Úprava profilu
Aktivovanie, testovanie
Skúšobný komisár
Príručka pre kandidátov 

ZDROJ: http://www.polovnickakomora.sk/spk/polovnicke-skusky.html