Poľovnícke skúšky

Vzor prihlášky na prípravu na skúšky z poľovníctva

SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.pdf) Vzor_prihlášky Vzor prihlášky k vykonaniu poľovníckych skúšok
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Vzor_prihlášky Vzor prihlášky k vykonaniu poľovníckych skúšok

 

Pre kandidátov na skúšku z poľovníctva

SPK

Žiadame kandidátov na skúšku z poľovníctva, aby si opravili a aktualizovali svoje údaje v profile systému e-ducation.com. Všetky údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo OP,... ) je povinné vyplniť pravdivo, aby sme predišli zbytočnému riešeniu problémov pri skúške, vydávaní vysvedčení a poľovného lístka.

 

 

Metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

SPK

Metodický pokyn SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok účinný od 2.9.2011 

Nový metodický pokyn je platný od 1.1.2014.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Metodický_pokyn k skúškam Metodický pokyn
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Metodický pokyn pre skúšky - prijaté zmeny Metodický pokyn pre skúšky platný od 1.1.2014
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Metodický pokyn pre skúšky - prijaté zmeny 2 Metodický pokyn pre skúšky platný od 1.7.2015
Stiahnúť tento súbor (Vzor_prihlaska.docx) Aktuálny - doplnený metodický pokyn - platný od 6.11.2015 Metodický pokyn pre skúšky platný od 6.11.2015

 

Poľovnícke skúsky cez internet

SPK

  Viac na adrese:  http://www.e-ducation.com/my/login/mylogin.php

 

 

 

 

ZDROJ: http://www.polovnickakomora.sk/spk/polovnicke-skusky.html