MsO SRZ Sereď

IČO: 
36087793
Mesto: 
Sereď
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Čepenská 2533/26
PSČ: 
926 01

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď

IČO:

36087793

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Sereď

Dátum vzniku:

25.01.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čepenská 2533, Sereď, 92601

Okres:

SK0212 - Okres Galanta

Obec:

SK0212504009 - Sereď

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

11 - 25-49 zamestnancov

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0820-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1550-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-1590-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2770-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2800-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4020-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4380-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-4460-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-4750-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-5190-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie