Štrkoviská Vinohradské

Číslo revíru: 
2-2800-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Galanta
Organizácia: 
MsO SRZ Sereď
Popis revíru: 

Vodné plochy piatich štrkovísk v obci Vinohrady nad Váhom.