MO SRZ Štúrovo

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Štúrovo
Kraj: 
NITRIANSKY
Adresa: 
Nánanská cesta 77
PSČ: 
943 01

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-0740-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-0770-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-1510-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-2100-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-3410-1-2
Účel vody:
chovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie