Perec č.1

Číslo revíru: 
2-2100-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Nové Zámky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Štúrovo
Popis revíru: 

Potok Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný most v Zalabe. Lovná miera: lieň 40 cm.