MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján

IČO: 
Neznáme
Mesto: 
Sekule
Kraj: 
TRNAVSKÝ
Adresa: 
Sekule 633
PSČ: 
908 80

Bez popisu

Revíry v organizácií

Číslo revíru:
2-1330-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Áno

Číslo revíru:
2-3260-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3270-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3600-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie

Číslo revíru:
2-3840-1-1
Účel vody:
lovný
Charakter vody:
kaprové
Zväzové povolenie:
Nie