Morava č.5

Číslo revíru: 
2-1330-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Senica
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MO SRZ Sekule - Moravský Svätý Ján
Popis revíru: 

Čiastkové povodie rieky Moravy od Tomkovej Morávky rkm 59 /pravá strana/ pri obci Moravský Svätý Ján - Sekule po trojhraničný kameň /ústie Dyje/. Revír je hraničná voda– lov rýb povolený výhradne na území SR. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.