MO SRZ Námestovo

IČO: 
00628743
Mesto: 
Námestovo
Adresa: 
P.O.BOX 92
PSČ: 
029 01

Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia

IČO:

00628743

Obchodné meno:

Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia

Dátum vzniku:

22.10.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rybársky dom, Námestovo, 02901

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509868 - Námestovo

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený