Zohorský kanál č.2

Číslo revíru: 
1-1490-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Vodná plocha jazera pri obci Záhorská Ves.