Zohorský kanál č.1

Číslo revíru: 
1-1480-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Záhorie
Popis revíru: 

Zohorský kanál od zaústenia do VN Centnúz po vyústenie do Prukse. Lovná miera: lieň 30 cm.