Židovka Morávka

Číslo revíru: 
1-1500-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Malacky
Organizácia: 
MO SRZ Malé Leváre - Veľké Leváre
Popis revíru: 

Vodná plocha mŕtveho ramena (1,43 ha) v inundačnom území rieky Moravy v rkm. 54,6 - 55 v blízkosti ochrannej hrádze.