Železný potok

Číslo revíru: 
4-4260-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Gelnica
Organizácia: 
MO SRZ Nálepkovo
Popis revíru: 

Železný potok od ústia po pramene a potoky Strašanský, Roztocký a Zimný od ústia po pramene. Revíry bez privlastnenia si úlovku