Žaškovský potok

Číslo revíru: 
3-6190-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Dolný Kubín
Organizácia: 
MO SRZ Dolný Kubín
Popis revíru: 

Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad obcou Žaškov s prítokmi.Lovná miera: pstruh potočný 30 cm, pstruh dúhový 30 cm, sivoň 30 cm, lipeň 35 cm, jalec hlavatý 30 cm, jalec maloústy 30 cm.