Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava

Číslo revíru: 
4-4140-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Michalovce
Zväzové povolenie: 
Áno
Organizácia: 
MsO SRZ Michalovce
Popis revíru: 

Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200m od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 01.02. do 15.06. -zákaz lovu rýb! Lovná miera: boleň 50 cm