Vrbovčianka

Číslo revíru: 
2-5560-4-1
Charakter vody: 
lososové pstruhové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Myjava
Organizácia: 
MO SRZ Senica
Popis revíru: 

Vrbovčianka od ústia do VN Kunov po štátnu hranicu s ČR. Lovná miera: pstruh potočný 27 cm, pstruh dúhový 27 cm, sivoň 27 cm