VN Zadný Šúr

Číslo revíru: 
1-1450-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Pezinok
Organizácia: 
MsO SRZ Pezinok
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže pri obci Šenkvice.