VN Tajch (nová baňa)

Číslo revíru: 
3-5830-1-1
Charakter vody: 
kaprové
Účel vody: 
lovný
Okres: 
Žarnovica
Organizácia: 
MO SRZ Nová Baňa
Popis revíru: 

Vodná plocha nádrže (2,2 ha) pri meste Nová Baňa - miestna časť Štále.